Drama in PhEd

Bülbül, M. Ş., & Aktaş, G. (2013). Context based drama applications for physics courses. Journal of Research in Education and Teaching2(1), 381-389.

[Full Text / Tam Metin ]

Bülbül, M. Ş. (2013). Fizik eğitimi esnasında kullanılan drama etkinliklerinin değerlendirilmesi . Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 1(3), 33-42.

[Full Text / Tam Metin ]

Bülbül, M. Ş. (2013). Blindfold experiments: Seven principles for inclusive classes. Lat. Am. J. Phys. Educ. Vol7(2), 265.

[Full Text / Tam Metin ]

[Full Text / Tam Metin ]

(2012) Drama, Creativity and Chaos in Physics Education

 

Peşman, H., & Bülbül, M. Ş. (2012). A postmodern implementation of drama: The concept map prepared by using mechanics concept. Education Sciences7(1), 453-458.

[Full Text / Tam Metin ]

 

Bülbül, M. Ş. (2011). Hacivat ve Karagöz Isı ve Sıcaklık Sohbetinde. Ankara: MEB Yayınları. 

[Full Text / Tam Metin ]

Bülbül, M. Ş. & Eryurt, K. (2011). Adapting force concept inventory test into drama applications. Western Anotolia Journal of Education Science, Special Issue, 34-44.

[Full Text / Tam Metin ]

Aydın, S., & Bülbül, M. Ş. (2011). Biyoloji Konularının Öğreniminde Dramanın Kullanımı: Örnek Öğretim Uygulamaları. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 78-85.

[Full Text / Tam Metin ]

 

(2010) Computer assisted drama activities in physics education

(2010) Drama in Physics Education